• Present Vidyarthi Parishad
  "Sebak"
  Area of Supervision
  Name of the Student
  Contact no
  Photo
  Pradhan Sebak
    Srimanta Ruidas 7363980059  
  ​Pradhan Sebika
    Shilpa Karmakar    
  Sreni Sebak
    Bishnu Bit    
  Sreni Sebika
    Joyeeta Mukherjee    
  Kristi Sebak
    Pravat Dey    
  Kristi Sebika
    Arpita Karmakar    
  Safai Sebak
    Bikash Mondal    
  Krirya Sebak
    Tapas Bhui    
  Khadya Sebak
    Bapan Pal 8918743203  
  Khadya Sebak Sahayaka
    Dinesh Bauri 7031863895
  Jal o Bidyut Sebak
    Sagar Ansari    
  Sreni Sebak (1st Year)
    Sanjay Kumbhakar    
  Sreni Sebika (1st Year)
    Moumita Kundu    
   
  Present Khadya Upodestya
  ​Khadya Upodestya
  ​Area of Supervision
  Name of the Studen
  Contact no
  Photo
  1
  Suman Kumbhakar 7432028605
  2
    Sanjoy Maji  
  3
  Dhananjoy Kirtaniya    
  4
    Apurba Karmakar    

   

   

  Contact Details


  Laudoha Govt. P.T.T.I
  P.O.- Laudoha, Dist.- Burdwan
  Email Id - govtpttilaudoha719@gmail.com

  Connected Us With